IV Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах»

Модератор: доктор педагогічних наук, професор Сергієнко В.П.
Секретар: аспірантка кафедри комп'ютерної інженерії Кашина Г.С.

У роботі конференції, яка проходила 25 березня 2011 року взяли участь 175 представників вищих навчальних закладів України та 6 представників вищих навчальних закладів іноземних держав, серед яких: 16 докторів наук, професорів з провідних університетів; 6 докторанти; 76 кандидатів наук, доцентів; викладачі, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, співробітники вищих навчальних закладів України.

В обговоренні актуальних проблем управління якістю освіти в університетах взяли участь 68 науковців. На пленарному засіданні було представлено 8 доповідей, серед яких доповідь доктора педагогічних наук, професора, першого заступника першого проректора НПУ імені М.П. Драгоманова Сергієнка Володимира Петровича «Стан і перспективи підготовки фахівців в галузі оцінювання 90 якості освіти», доповідь доктора педагогических наук, профессора, главного редактора журнала «Педагогические измерения» (Российская федерация, Москва) Аванесова Вадима Сергеевича «Главное направление модернизации образования: применение новых технологичных учебных текстов и заданий к ним в тестовой форме», доповідь академіка НАПН України, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри загальної та прикладної фізики Фізико-математичного інституту Шута Миколи Івановича «Система вивчення фундаментальних дисциплін як складова якості освіти».

У ході роботи трьох секцій
Секція 1 Філософія управління якістю освіти. Методологія навчального процесу і якість освіти.
Секція 2 Освітні вимірювання в контексті поліпшення якості освіти.Інноваційні технології навчання в умовах євроінтеграції освітніх систем.
Секція 3 Модернізація змісту і якість освіти. Моніторинг як механізм управління якістю освіти.

Було заслухано та обговорено 22 доповідей, у яких висвітлювалися питання, пов'язані з філософією управління якістю освіти, методологією навчального процесу і якістю освіти, освітніми вимірюваннями в контексті поліпшення якості освіти, інноваційними технологіями навчання в умовах євроінтеграції освітніх систем, модернізації змісту і якість освіти, моніторингу як механізм управління якістю освіти.

Узагальнюючи результати виступів і обговорень, учасники конференції запропонували:

  • вважати що мета конференції щодо пошуків нових форм, методів та засобів управління якістю освіти в основному досягнута;
  • вважати проблему управління якістю освіти однією з провідних методологічних проблем освіти в Університетах;
  • удосконалити і розширити роботу постійно діючого Всеукраїнського методологічного семінару з педагогічних вимірювань і моніторингу якості освіти на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
  • Оргкомітету та робочій групі узагальнити представлений в доповідях досвід роботи по управлінню якістю освіти в університетах та опублікувати матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції в наукових виданнях НПУ імені М.П. Драгоманова;
  • Поширити матеріали та ухвалу конференції електронними засобами в університетах України.
  • Передбачається, що новий досвід, отриманий у рамках конференції, буде використовуватися не тільки в університетах учасників конференції та учасників проекту «Освітні вимірювання адаптовані до стандартів ЄС», а й іншими університетами України.
  • Переглядів: 241
Контактна інформація
01601, м.Київ,
вул. Пирогова, 9
Аудиторія 125
Тел: (044) 239-30-24
Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання. Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка ::
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ